Logo Background RSS

สวทช.ดึงตัวอย่างญี่ปุ่น ติวไทยรับมือแผ่นดินไหว-สึนามิ

 • Written by admin No Comments Comments
  Last Updated: March 27th, 2011

  สวทช.ดึงตัวอย่างญี่ปุ่น จัดเวทีถก บทเรียนญี่ปุ่นสู่การเตรียมพร้อมของไทย หวังกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งรับมือภัยพิบัติไทยในอนาคต ขณะที่ ปภ.พร้อมเข็นแผนแม่บทฯป้องภัยเข้าครม.ต.ค.นี้….เมื่อวันที่ 27 มี.ค. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2554 ที่ผ่านมา สามารถนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาให้นักวิจัยไทยใช้เป็นบทเรียนในการวิจัยและพัฒนาระบบรับมือภัยพิบัติสำหรับประเทศไทยได้ “เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่น ถือว่าห่าง และไม่ส่งผลกระทบถึงไทยโดยตรง แต่สามารถนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาให้กับนักวิจัยไทย ในการคิดค้นระบบและเทคโนโลยี เพื่อวางแผนรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต” ผู้อำนวยการสวทช.กล่าวนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น สามารถนำมายกระดับงานวิจัยของไทย เพื่อรับมือกับภัยสึนามิที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ ระบบการเตือนภัยของประเทศญี่ปุ่นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอีกหลายประเทศ เพราะมีระบบที่สามารถแจ้งให้ประชาชนในรัศมี 100 กิโลเมตร ทราบได้ภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวว่าจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิตามมา เพื่อให้รีบอพยพ ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่ไม่มีระบบเตือนภัยรับมือในช่วงที่เกิดสึนามิในไทยปี 2547 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภัยธรรมชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวต่อว่า หลังจากเกิดเหตุสึนามิที่ภาคใต้ของไทย ตั้งแต่ปี 2550 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยภัยทางธรรมชาติได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลประชากรที่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงจำลองสถานการณ์เหตุการณ์สึนามิหลายตัวอย่าง เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใช้เป็นวิธีปฏิบัติในการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยศูนย์วิจัยภัยธรรมชาติ ม.รังสิต ได้สร้างแบบจำลอง และส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานของรัฐ เพื่อเฝ้าระวังภัยสึนามิกว่า 400 ตัวอย่างในพื้นที่ภาคใต้ โดยเชื่อว่าจะลดอัตราการเสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติ ให้กับผู้อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลได้อีกทางหนึ่งด้านนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. กล่าวว่า ตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ปภ.พยายามจัดทำแผนแม่บทแบบบูรณาการกับหน่วยงานเครือข่ายกว่า 50 หน่วยงาน เพื่อสร้างแผนที่ความเสี่ยงรองรับภัยพิบัติล่วงหน้าทั้ง อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม แผนแม่บทในการป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ ซึ่งผ่านมติคณะรัฐมนตรี และมีผลนำไปใช้งานในระดับภูมิภาคแล้ว“ขณะนี้ ปภ.อยู่ระหว่างทำแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จ พร้อมเสนอเข้ามติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในเดือน ต.ค.นี้ เพื่อเป็นแผนปฏิบัติระดับชาติในด้านการวางแผนก่อสร้างและบำรุงอาคารที่พักอาศัยที่ไม่แข็งแรงต่อไป” ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวนอกจากนี้ ปภ.ยังมีโครงการประเมินความเสี่ยงภัยในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ โดยเน้นประเมินความเสี่ยงในด้านความแข็งแรงของอาคารว่า มีความล่อแหลมหรือความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติอย่างไรบ้าง เพื่อวางแผนรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ และผลักดันให้เกิดหลักสูตรการเรียนการสอนออกแบบโครงสร้างอาคารบ้านเรือนที่รองรับเหตุการณ์แผ่นดินไหว อย่างไรก็ตาม ปภ.อบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อพปร. จำนวน 1.2 ล้านคนทั่วประเทศสำหรับเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานตั้งแต่ปี 2550 ตั้งเป้า 7.5หมื่น ชุมชน ปัจจุบันอบรมไปแล้วกว่า 5 พันชุมชนทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย อีกทั้ง ปภ.ฝึกเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินในภาวะวิกฤตไว้กว่า 250 คน ทั้งยังมีทีมกู้ชีพกู้ภัยกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ 1 พันกว่าทีมสำหรับรองรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นด้วย 

  Original Page: http://www.thairath.co.th/content/tech/159164

 • หัวข้อข่าวอื่นๆ : ข่าว กทม สังคม อาชญากรรม การศึกษา การเมือง กีฬา ต่างประเทศ บันเทิง วิทยาการ เศรษฐกิจ เกมส์

 • Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

Comments Closed

Closed หัวข้อนี้ไม่เปิดให้คอมเม้นครับ.