Logo Background RSS

ลือหึ่ง “จุติ” วาง “บุญมาก”​ นั่งประธานบอร์ดทีโอที

 • Written by admin No Comments Comments
  Last Updated: March 27th, 2011

  แหล่งข่าวจากกระทรวงไอซีที เผยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.ไอซีที เล็ง นายบุญมาก ศิริเนาวกุล บอร์ดทีโอที นั่งประธานบอร์ดคนใหม่…นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการ หรือ บอร์ด ทีโอที ที่เหลือเพียง 4 คนจาก 12 คนว่า เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังว่าจะแต่งตั้งใคร แต่การแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ามาแทนผู้ที่ลาออกไปต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน รวมคนที่เหลือต้องมีอย่างน้อย 7 คน เพื่อให้มีองค์ประชุมเกินกึ่งหนึ่งขณะที่ แหล่งข่าวจากกระทรวงไอซีที กล่าวว่า นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ได้ยื่นใบลาออกจากประธานบอร์ดทีโอทีกับนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งรมว.ไอซีทีเพิ่งทราบภายหลัง“การลาออกของประธานบอร์ดทีโอที รมว.ไอซีที ก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่น่าจะพอใจด้วยซ้ำ เพราะไม่ค่อยสนองนโยบายได้ และรมว.ไอซีทีได้มองไว้ว่าจะตั้งนายบุญมาก ศิริเนาวกุล บอร์ดทีโทที ขึ้นเป็นประธานแทน ที่เหลือก็สรรหากรรมการเข้าไปให้เกิดกึ่งหนึ่ง” แหล่งข่าว กล่าวสำหรับรายชื่อบอร์ดทีโอทีที่ ยังไม่ลาออกมีทั้งหมด 4 คน ได้แก่ นายบุญมาก ศิริเนาวกุล นายเอกสิทธิ์ วันสม พลอากาศตรีจุลจรูญ แสงงำพาล และนายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์

  Original Page: http://www.thairath.co.th/content/tech/158642

 • หัวข้อข่าวอื่นๆ : ข่าว กทม สังคม อาชญากรรม การศึกษา การเมือง กีฬา ต่างประเทศ บันเทิง วิทยาการ เศรษฐกิจ เกมส์

 • Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

Comments Closed

Closed หัวข้อนี้ไม่เปิดให้คอมเม้นครับ.