Logo Background RSS

‘ซิป้า’ จัด 3 เวทีเพิ่มโอกาส-สร้างชื่อซอฟต์แวร์ไทย

 • Written by admin No Comments Comments
  Last Updated: March 27th, 2011

  ซิป้า ขยายตลาดดิิจิตอลคอนเทนต์-ซอฟต์แวร์ไทย จัด 3 เวทีส่งเสริมผู้ประกอบการไทย ผลักดันเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ คาดสร้างมูลค่าทางการค้าให้ไทยได้กว่า 500 ล้านบาท… เพื่อพัฒนาตลาดต่างประเทศและเสริมสร้างผู้ประกอบการดิจิตอลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์ไทย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า จึงจัด 3 กิจกรรม ได้แก่ International MOU  การลงนามความร่วมมือระหว่างไทยกับต่างประเทศ , Digital Content Forum 2011 การบรรยายพิเศษด้านดิจิตอลคอนเทนต์ และ Business Matching การจับคู่ทางธุรกิจ ในงาน Creative Collaboration 2011 ซึ่งซิป้าร่วมกับ Multimedia Development Corporation (MDeC) หน่วยงานภาครัฐของประเทศมาเลเซีย ความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์ไทยในระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 17-18 มี.ค.ที่ผ่านมาสำหรับการลงนามความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการของไทยและผู้ประกอบการจากต่างประเทศในธุรกิจดิจิตอลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์และซอฟต์แวร์ไทยและสร้างการเป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 ประเทศ เกิดข้อตกลงความร่วมมือรวม 22 ฉบับ ซึ่งอาจสร้างมูลค่าทางการค้าให้ประเทศไทยกว่า 500 ล้านบาท โดยความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วย ความร่วมมือด้านการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์และดิจิตอลคอนเทนต์ 5 ฉบับ ความร่วมมือด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม 6 ฉบับ ความร่วมมือด้านการพัฒนาแอนิเมชันทีวีซีรีส์ 8 ฉบับ ความร่วมมือด้านธุรกิจลิขสิทธิ์ดิจิตอลคอนเทนต์ 3 ฉบับนอกจากนี้ ซิป้า ยังจัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากประเทศสิงคโปร์ภายใต้แนวคิด Digital Ocean เน้นการให้ความรู้ทางการทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และการปกป้องสิทธิทางปัญญา รวมถึงเทคนิคพึงระวังในการบริหารสิทธิเชิงพาณิชย์และกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากผู้บรรยาย ซึ่งมีผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศร่วมฟังบรรยายกว่า 100 คน

  Original Page: http://www.thairath.co.th/content/tech/159019

 • หัวข้อข่าวอื่นๆ : ข่าว กทม สังคม อาชญากรรม การศึกษา การเมือง กีฬา ต่างประเทศ บันเทิง วิทยาการ เศรษฐกิจ เกมส์

 • Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

Comments Closed

Closed หัวข้อนี้ไม่เปิดให้คอมเม้นครับ.