Logo Background RSS

รู้เบาหวานล่วงหน้า 10 ปี โดยการตรวจดูกรดอะมิโนในเลือด 5 ชนิด

 • Written by admin No Comments Comments
  Last Updated: March 25th, 2011

  โรงพยาบาลกลางแมสซาชูเสตต์ ที่สหรัฐฯ เปิดเผยว่า แค่การตรวจดูปริมาณอณูเล็กๆในเลือด จะสามารถรู้ตัวผู้ที่จะเป็นเบาหวานได้ก่อนที่จะปรากฏอาการขึ้นตั้ง 10 ปีนักวิจัยของโรงพยาบาลชี้แจงว่า ด้วยการตรวจวัดหาระดับกรดอะนิโม 5 ชนิด ไม่แต่เพียงทำให้รู้ในคนทั่วไปว่าใครใกล้จะเป็นโรคเท่านั้น หากยังสามารถตรวจคัดแยกผู้ที่จัดว่าล่อแหลมที่จะ เป็นโรคมากที่สุด เช่น ผู้อ้วนเกินปกติออกได้ด้วยคณะนักวิจัยพบว่า การเพิ่มขึ้นของกรดอะมิโน 5 ชนิด เกี่ยวพันกับการจะเป็นโรคเบาหวานแบบที่ 2 อย่างมีความสำคัญ ผู้ที่ถูกตรวจพบว่ามีระดับของกรดเหล่านั้นสูงที่สุดจะล้มป่วยภายในเวลา 12 ปี หลังจากนั้นหัวหน้าคณะผู้เรียบเรียงรายงาน หมอโทมาส หวัง กล่าวว่า “ผลการค้นพบครั้งนี้ไม่แต่เพียงช่วยให้คัดแยกผู้ป่วยออกมาได้เท่านั้น หากยังสามารถพบตัวผู้ที่ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงสูงสุดเสียแต่เนิ่นๆ  จะได้ รีบหาทางป้องกันไว้ก่อนที่จะเกินแก้” และแจ้งว่า ยังจะต้องศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปอีก กว่าที่จะนำวิธีตรวจสอบมาใช้ทั่วไปได้”.

  Original Page: http://www.thairath.co.th/content/edu/158441

 • หัวข้อข่าวอื่นๆ : ข่าว กทม สังคม อาชญากรรม การศึกษา การเมือง กีฬา ต่างประเทศ บันเทิง วิทยาการ เศรษฐกิจ เกมส์

 • Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

Comments Closed

Closed หัวข้อนี้ไม่เปิดให้คอมเม้นครับ.