Logo Background RSS

ก.ล.ต.สั่งเชือด แก๊งปั่นหุ้น ปรับเงิน75ล้าน

 • Written by admin No Comments Comments
  Last Updated: March 25th, 2011

  ก.ล.ต.สั่งลงโทษปรับเงินแก๊งปั่นหุ้น MPIC, SAMART, SIM, SAMTEL และ RCI  รวมมูลค่า 75.08 ล้านบาท ผู้กระทำผิด 9 คน แฉพฤติกรรมสุดแสบ สร้างราคาหุ้น จับคู่ซื้อขายกันเอง แตกคำสั่งย่อยหลายๆ ครั้ง ลักษณะอำพรางให้คนหลงผิด..เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกรณีสร้างราคาหุ้น 3 กรณี ดังนี้ 1. น.ส.ลลนา ศิริจรรยากุล นายสิปปกร ขาวสอาด และ น.ส.รินนภา คุณะวัฒน์สถิตย์ กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัททราฟฟิกคอร์นเนอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TRAF) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (MPIC) และ น.ส.จันทราภา วงศ์ไพบูลย์ ในฐานะผู้ช่วยเหลือสนับสนุน เป็นจำนวนเงินรวม 38,148,857.59 บาทโดยมีพฤติกรรมการกระทำความผิดดังนี้ กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัททราฟฟิกคอร์นเนอร์ ฯ นั้น ก.ล.ต. ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์ว่า ตรวจสอบพบสภาพการซื้อขาย หุ้น TRAF ที่ผิดปกติ และจากการตรวจสอบของ ก.ล.ต. พบว่าระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 50 ถึง 9 ม.ค. 51 น.ส.ลลนา ร่วมกับนายสิปปกร ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บล.เคทีบี จัดหาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อใช้ส่งคำสั่งซื้อขายสร้างราคาหุ้นรวม 3 บัญชี รวมทั้งได้ตกลงรู้เห็นกับ น.ส.รินนภา ในการใช้บัญชีซื้อขายหุ้นของ น.ส.รินนภา ในการสร้างราคาหุ้น TRAF ด้วย โดยมีพฤติกรรมสลับกันซื้อ ขาย ผลักดันราคา จับคู่ซื้อขายกันเอง และแตกคำสั่งย่อยๆ หลายคำสั่ง ในลักษณะอำพรางเพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดเกี่ยวกับปริมาณและราคาซื้อขายหุ้น TRAF รวมทั้งซื้อขายในลักษณะต่อเนื่อง ทำให้การซื้อขายหุ้น TRAF ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อจูงใจให้นักลงทุนอื่นเข้าซื้อขายหุ้นดังกล่าว ส่วนการซื้อขายในบัญชีซื้อขายหุ้นของ น.ส.รินนภาได้รับความช่วยเหลือจาก น.ส.จันทราภา ซึ่งขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของบล.เคทีบี เป็นผู้ส่งคำสั่งในลักษณะที่ไม่เหมาะสมการกระทำของ น.ส.ลลนา นายสิปปกร และ น.ส.รินนภา เข้าข่ายเป็นความผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับบุคคลทั้ง 3 เป็นจำนวนเงิน 36.81 ล้านบาท 500,000 บาท และ 500,000 บาทตามลำดับ และได้เปรียบเทียบปรับ น.ส.จันทราภา 333,333.33 บาท สำหรับในด้านการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต. จะได้ดำเนินการกับ นายสิปปกร และ น.ส.จันทราภา ต่อไป2. นางผ่องศรี สลักเพชร และ ม.ล.สุนทรชัย ชยางกูร กรณีสร้างราคาหุ้นของบริษัท สามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SAMART) บริษัทสามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) (SIM) และบริษัทสามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) (SAMTEL) รวมถึงนายสมชาย วิโมกข์เจริญสุข และนายสมรวย แซ่ลิ้ม ในฐานะผู้ช่วยเหลือสนับสนุน เป็นจำนวนเงินรวม 36,605,453.69 บาท และ 3. สั่งปรับนายอดิเรก อุ่มบางตลาด กรณีเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างราคาหุ้นบริษัทโรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (RCI) เป็นจำนวนเงิน 333,333.33 บาทกรณีสร้างราคาหุ้นของ SAMART, SIM และ SAMTEL นั้น จากการตรวจสอบพบว่า การซื้อขายหุ้น SAMART ระหว่างวันที่ 5 เม.ย.-13ต.ค.49 และหุ้น SIM ระหว่างวันที่ 11 ม.ค.-12ธ.ค.49 รวมทั้งหุ้น SAMTEL ระหว่างวันที่ 16 มี.ค.-19 ก.ย.49 มีปริมาณและราคาซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปผิดจากสภาพปกติของตลาด เนื่องจากนางผ่องศรี ซึ่งรู้เห็นตกลงกับ ม.ล.สุนทรชัย ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ ม.ล.สุนทรชัย นายสมชาย และนายสมรวย ซื้อขายหุ้นทั้ง 3 ตัว ในลักษณะผลักดัน ราคาและพยุงราคา ซื้อขายจับคู่กันเองระหว่างบัญชีในลักษณะอำพราง เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดเกี่ยวกับปริมาณและราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีพฤติกรรมซื้อขายในลักษณะต่อเนื่องที่ทำให้การซื้อขายหุ้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปเข้าซื้อขายหุ้นเหล่านั้น โดยมีนายสมชาย และนายสมรวย ให้การช่วยเหลือสนับสนุนในการกระทำผิด ด้วยการให้ยืมใช้ชื่อในการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นและบัญชีเงินฝากธนาคาร และอำนวยความสะดวกด้านธุรกรรมทางการเงิน การกระทำของนางผ่องศรี และ ม.ล. สุนทรชัย เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงได้เปรียบเทียบปรับนางผ่องศรี 33.10ล้านบาท และ ม.ล. สุนทรชัย 1,500,000 บาท และปรับนายสมชาย และนายสมรวย รายละ 999,999.99บาท ทั้งนี้ กรณีสร้างราคาหุ้นบริษัท RCI นั้นตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.53 ว่า ก.ล.ต. ได้กล่าวโทษนายอดิเรก อุ่มบางตลาด ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เนื่องจากนายอดิเรกไม่ ยินยอมเข้ารับการเปรียบเทียบปรับอันสืบเนื่องมาจากการช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำผิดในการสร้างราคาหุ้น RCI เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 51 ต่อมาภายหลังการกล่าวโทษ ดีเอสไอได้แจ้งมายัง ก.ล.ต. ว่า นายอดิเรกประสงค์จะกลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเปรียบเทียบความผิด คณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาแล้ว มีคำสั่งปรับนายอดิเรก 333,333.33 บาท.

  Original Page: http://www.thairath.co.th/content/eco/158512

 • หัวข้อข่าวอื่นๆ : ข่าว กทม สังคม อาชญากรรม การศึกษา การเมือง กีฬา ต่างประเทศ บันเทิง วิทยาการ เศรษฐกิจ เกมส์

 • Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

  Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /srv/users/serverpilot/apps/thaibignews/public/wp-content/plugins/ot_plugins/theme-functions.php on line 23

Comments Closed

Closed หัวข้อนี้ไม่เปิดให้คอมเม้นครับ.